Osakkaille

Teijo Mökki

Säännöt mökeissä tehtävistä muutostöistä

Osakkaiden kaavailemien muutostöiden osalta As Oy Teijon Lomassa noudatetaan 1.7.2010 voimaan tullutta asunto-osakeyhtiölakia ja kunnossapitovastuun jakautumisesta yhtiön ja osakkaan välillä Suomen Kiinteistöliiton vastuunjakotaulukkoa.

Osakkaalla on oikeus tehdä muutoksia

Osakkeenomistajalla on oikeus tehdä huoneistossa ja hallitsemallaan rakennuspaikalla muutostöitä. Muutostyöoikeuteen ei vaikuta, onko kunnossapitovastuu osakkaalla tai taloyhtiöllä. Työn tekijänä/teettäjänä osakas vastaa muutostöistä ja niiden aiheuttamista vahingoista.

Muutostyöstä ilmoittaminen

Isännöitsijälle ilmoitetaan maalaus- ja tapetointityötä lukuun ottamatta kaikista osakkaan suorittamista töistä. Ilmoituksen tulee sisältää selostus aiotusta työtä, jotta pystytään arvioimaan työn vaikutukset yhtiön kunnossapitovastuulla oleviin rakennuksen osiin. Yhtiöllä on oikeus valvoa, että muutostyö tehdään rakennusta vahingoittamatta ja hyvän rakennustavan mukaisesti.

Ilmoitus tehdään hyvissä ajoin ennen suunniteltua työtä isännöitsijältä saatavalla lomakkeella. Mikäli työt vaativat valvontaa, muita lisäselvityksiä tai viranomaisille toimitettavia asiakirjoja, yhtiö perii valvonta- ja toimenpidekuluja hallituksen tekemän päätöksen mukaisesti.

Märkätilojen osalta Asunto Oy Teijon lomassa vesieristeet kuuluvat yhtiön kunnossapitovastuulle ja yhtiö maksaa vesieristeen uusimisesta aiheutuvan kustannuksen. Isännöitsijä valvoo tarvittavassa laajuudessa, että vesieristys on hyvän rakennustavan mukainen.

Muutostyö saattaa vaatia luvan

Muutostyö saattaa edellyttää rakennus- tai toimenpidelupaa tai kirjallisen ilmoituksen tekemistä rakennusviranomaiselle. Luvan tarve ilmenee Salon kaupungin rakennusjärjestyksestä. Yhtiö antaa luvan ja valtuuttaa osakkaan tekemään tarvittavat lupahakemukset. Luvat haetaan yhtiön nimissä. Muutostöiden osalta kannattaa ensin ottaa yhteyttä isännöitsijään lupa-asian selvittämiseksi.

Huoneiston kunnossapito ja osakkaan ilmoitusvelvollisuus

Kunnossapitovastuu jakaantuu osakkaan ja taloyhtiön välillä. Osakkaan kunnossapitovastuuseen kuuluvat huoneiston sisätilat. Rakennusten korjaaminen ja kunnossapito kuuluu pääsääntöisesti taloyhtiölle kuten myös LVIS- järjestelmät, sähköpatterit, lattialämmitys, perustasoiset hanat ja wc-istuin. Vastuunjakotaulukko sisältää kunnossapitovastuuseen liittyvät yksityiskohdat.

Osakkaan tulee ilmoittaa isännöitsijälle taloyhtiön korjattavaksi kuuluvasta viasta ja puutteesta ja ryhtyä tarpeellisiin toimiin vahingon estämiseksi. Erityistä huomiota halutaan kiinnittää märkätiloihin ja kattoihin. Talvella tulee ylläpitää +15 C peruslämpöä ja kytkeä viemäreiden lämmityskaapelit sähkötaulusta.

Jos vika tai vahinko johtuu osakkaan laiminlyönnistä, osakas saattaa joutua vastuuseen korjauskustannuksista.

Ota yhteyttä isännöitsijään

Vioista ja puutteista ilmoitetaan isännöitsijälle. Isännöitsijä vastaa myös muutostöitä koskeviin kysymyksiin. Korjaukset hoidetaan isännöitsijän kautta.

Huom! Osakas ei voi tilata yhtiön laskuun korjaustöitä.

Kiireelliset toimenpiteet ja hoitaa huoltoyhtiö: Teijon Kiinteistöhuolto, p. 0400590660 ja 027363801

  • viemäreiden tukokset ja sulatukset
  • veden saantiin liittyvät ongelmat ja vuotavat laitteet
  • sähkön jakeluun liittyvät ongelmat
  • avaimet

Lumityöt ja tienhoito: Jarmo Virkki, p. 0408396712

%d bloggers like this: