Ajankohtaista

Tervetuloa Asunto Oy Teijon Loman kotisivuille


26.5.2021

ASUNTO OY TEIJON LOMA YHTIÖKOKOUSKUTSU

AIKA          Sunnuntaina 30.5.2021, klo 16.00

PAIKKA      Kankirautavarasto, osoitteessa Ruukinrannantie 8, Mathildedal.

  1. Kokouksen avaus.
  2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
  3. Todetaan läsnäolijat.
  4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  5. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi.
  6. Esitetään vuoden 2020 tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus.
  7. Esitetään tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastuskertomus.
  8. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.
  9. Päätetään tilikauden tuloksen käsittelystä.
  10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle.
  11. Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2021.
  12. Määrätään yhtiövastikkeen ja muiden maksujen suuruus vuodelle 2021.
  13. Päätetään hallituksen valtuuttamisesta kerätä enintään kahden kuukauden ylimääräinen vastike, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne niin vaatii.
  14. Määrätään hallituksen jäsenten, tilintarkastajien sekä toiminnantarkastajien palkkiot.
  15. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (3-6 henkilöä)
  16. Valitaan hallituksen jäsenet.
  17. Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja.
  18. Käsitellään hallituksen kunnossapitotarveselvitys vuosille 2021-2025.
  19. Käsitellään hallituksen selvitys taloyhtiössä suoritetuista korjaustoimenpiteistä.
  20. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.
   • Rantatalkoot 5.6.2021 klo 10.00 alkaen, kokoonnutaan rantasaunalla
  21. Kokouksen päättäminen.

TALKOOT 5.6.2021

Kesäkausi lähestyy kesäaskareineen, perinteiset Teijon Loma rantatalkoot pidetään 5.6.2021 klo 10.00 alkaen, kokoonnutaan Teijon Loman rannassa. Laitetaan ranta ja saunatilat kuntoon talven jäljiltä. Tarkemmat suunnitelmat tehdään talkojen yhteydessä.


SEKALAVA “ROMUILLE”

Yläkierron tien varteen otetaan siirtolava sekajätteitä varten eli nyt on mahdollisuus putsata mökin alustat, varastot ja muut varastotilat “sekajätteestä” lavalle voi laittaa kaikkea muuta paitsi risuja ja haravointijätteitä. Lava on yläkierron tien keskivaiheilla 28.5 – 7.6.2021 välisen ajan. Nyt on hyvä mahdollisuus siivota paikkoja!


19.12.2020

Kuulumisia ja Joulutervehdys Teijon Lomasta

Joulu ja vuoden vaihde lähenee. Kuluvana vuonna ollaan vältytty suuremilta yllätyksiltä, tosin covid 19 virus on pitänyt meitä varpasilla, toistaiseksi ollaan tietojemme mukaan Teijon Lomassa selvitty ilman suurempia ongelmia.

Joulu lähestyy ja kynttilöitä poltellaan ja todennäköisesti uutena vuotena raketteja paukutellaan, ollaanhan varovaisia kynttilöiden, ulkotulien ja rakettien kanssa. Viime vuoden vaihteessa yhtiön toinen jäteaitaus astioineen paloi maan tasalle, varomattomien rakettien käsittelyn toimesta, pidetään huolta että vahinko ei toistu tänä vuonna.

Vuoden 2020 syystoimenpiteet on suoritettu ja suuntaamme katseet jo vuoteen 2021, isännöitsijä ja hallitus toivottaa hyvää joulua ja toiveikasta uutta vuotta osakkaille.


21.6.2020

Teijon Loma yhtiökokous 4.7.2020

Asunto Oy Teijon Loma varsinainen yhtiökokous pidetään lauantaina 4.7.2020 kello 17.00 kokoustilassa Kankirautavarasto, osoitteessa Ruukinrannantie 8 25660 Mathildedal. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
 3. Todetaan läsnäolijat.
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 5. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi.
 6. Esitetään vuoden 2019 tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus.
 7. Esitetään tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastuskertomus.
 8. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.
 9. Päätetään tilikauden tuloksen käsittelystä.
 10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle.
 11. Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2020.
 12. Määrätään yhtiövastikkeen suuruus vuodelle 2020.
 13. Päätetään hallituksen valtuuttamisesta kerätä enintään kahden kuukauden ylimääräinen vastike, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne niin vaatii.
 14. Määrätään hallituksen jäsenten, tilintarkastajien sekä toiminnantarkastajien palkkiot.
 15. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (3-6 henkilöä).
 16. Valitaan hallituksen jäsenet.
 17. Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja.
 18. Käsitellään hallituksen kunnossapitotarveselvitys vuosille 2020-2024.
 19. Käsitellään hallituksen selvitys taloyhtiössä suoritetuista korjaustoimenpiteistä.
 20. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.
 21. Kokouksen päättäminen.

29.4.2020

Saunakauden avaus 1.6.2020

Rantasauna otetaan käyttöön 1.6.2020 alkaen, siirretään aloitusta kuukauden verran normaaliavauksesta, rantasaunan avauduttua niin pidetään kaikki hyvää huolta hygieniasta ja huomioidaan nykytilanne koronaviruksen suhteen.

Rannan kevät-työt tehdään toukokuun alkuviikoilla, laiturit kunnostetaan huhtikuun lopulla. Rantatalkoille ei ole määritelty ajankohtaa, asukkaita ja osakkaita rohkaistaan omatoimiseen rannan siistimiseen, mahdolisuuksien mukaan.

Teijon Loman yhtiökokouksen ajankohtaa ei ole vielä vahvistettu.

Eduskunta on hyväksynyt 24.4.2020 hallituksen esityksen poiketa osakeyhtiölain yhtiökokousta siten, että mainitut kokoukset voidaan järjestää syyskuun 2020 loppuun mennessä. Yhteisön hallituksen tulee kuitenkin laatia tilinpäätös viimeistään kesäkuun 2020 loppuun mennessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan heti ja olemaan voimassa syyskuun 2020 loppuun.

Taloyhtiön hallitus ja isännöitsijä käy läpi erilaisia mahdollisuuksia saada yhtiökokous pidettyä ja päättää miten toimitaan. On hyvä muistaa, että yhtiökokoukseen on mahdollista valtuuttaa joku muu käyttämään puhe- ja äänioikeutta valtakirjalla.

Tulevassa kokouskutsussa kerrotaan, mitä mahdollisia etäosallistumisen muotoja yhtiökokouksessa on käytettävissä. Kutsun mukana osakkaat saavat myös tarkemmat ohjeet mahdolliseen etäosallistumiseen.


15.4.2020

Yhtiökokouksen ajankohta 2020

Yhtiökokous pidetään myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan. Kokouskutsu lähetetään kaikille osakkaille, kun hallitus on päättänyt yhtiökokouksen ajankohdan. Seuraamme koronavirus tilannetta ja toimimme annettujen suositusten ja rajoitusten mukaisesti.

Aluehallintovirasto on kieltänyt 20.3. taloyhtiöiltä yli 10 hengen kokoontumiset. Yhtiökokoukseen on lain mukaan mahdollista osallistua postitse tai teknisen välineen avulla. Epidemia-aikana yhtiökokous voidaan pitää hyödyntäen etäosallistumisen muotoja.

Taloyhtiön hallitus käy läpi, onko yhtiössämme kiireellisiä asioita, joista on pakko tehdä päätöksiä jo kevään aikana. Yhtiökokouksen etäosallistumisessa voidaan käyttää erilaisia sähköisiä kokouspalveluita tai kokoukseen voi osallistua puhelimella, postitse tai sähköpostitse. Aina on mahdollista myös valtuuttaa yhtiökokoukseen joku muu käyttämään puhe- ja äänioikeutta valtakirjalla.

Jos päätämme, että yhtiökokoukseen voi osallistua myös etänä, kokouskutsussa kerrotaan, mitä etäosallistumisen muotoa yhtiökokouksessa käytetään, ja miten se mahdollisesti rajoittaa osakkaan puhevaltaa. Osakkaat saavat kokouskutsun mukana myös tarkemmat ohjeet etäosallistumiseen.

HUONEISTOISSA KÄYNTI EPIDEMIAN AIKANA

Taloyhtiössä tehtävien kunnossapitotöiden ja muiden huoneistokäyntien tarpeellisuus arvioidaan epidemian aikana normaalia tarkemmin. Asuntoihin mennään ainoastaan silloin, kun kyseessä on kiireellinen toimenpide, jota ei voi siirtää. Erityisesti vesivahingot ja putkivuodot tai -tukokset vaativat aina nopeaa reagointia, jotta vahinko ei pääse leviämään.

Jos isännöinnin tai huollon on päästävä käymään kiireellisen toimenpiteen takia jossakin asunnossa, on heillä oikeus tiedustella asukkaalta, onko huoneistossa eristyksessä tai karanteenissa olevia henkilöitä. Näin isännöintiyrityksen ja huoltoyhtiön työntekijät voivat suojata itseään mahdolliselta tartunnalta.

Kenelläkään taloyhtiön osakkaalla tai asukkaalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta ilmoittaa isännöintiyritykseen tai huoltoyhtiöön, jos asukkaita on karanteenissa tai eristyksessä. Muiden terveyttä koskevia tietoja ei saa myöskään levitellä naapureille.

VASTIKEMAKSUT, touko-heinäkuu

Toimitamme touko- heinäkuun vastikemaksut osakkaille, toivotaan että yhtiökokous päästään pitämään viimeistään kesäkuun aikana, jolloin vahvistetaan yhtiövastikkeet 1.8.2020 alkaen. Nyt jaetut vastikkeet noudattelevat yhtiökokouksen 2019 vahvistamia maksuja.


20.9.2019

Ylä-Kierto Golf 2019 mestari on Rauno Lankinen

Perinteinen Ylä-Kierto Golfin mestaruuskilpailu pidettiin kauniissa säässä Meri-Teijo Golfin erinomaisella kentällä lauantaina 24.8.2019. Pelimuotona oli aikaisempien vuosien tapaan tasoituksellinen (100%) pistebogey, tämän lisäksi oli useita erikoiskilpailuja.  Vuoden 2019 mestariksi golfasi Rauno Lankinen (33p) ennen Elina Nissiä (30p) ja Eva Böhlingiä (30p).

Osallistumisoikeus kilpailuun on Ylä-Kierron mökkiläisillä. Lisätietoja tapahtumasta saa taloyhtiön hallitukselta.

cof
Kilpailun jälkipelit ja kootut selitykset kuultiin illalla maittavan ruokailun kera ravintola Ruukin Krouvissa.
cof

27.4.2019

Perinteinen kevät-talkootapahtuma 4.5.2019

Teijon Loman perinteiset kevät talkoot pidetään toukokuun 4.päivä, kokoontuminen klo 10.00 rantarinteen tuntumassa.

Tarkoituksena on tehdä pienmuotoisia siistimistöitä taloyhtiön yhteisillä alueilla, sekä nauttia hieman virvokkeita sekä pientä suolaista.

 • Yhteisten alueiden ja tilojen siistimistä
 • Muita pienimuotoisia siistimistöitä, jotka tilaisuudessa esille tulevat

Toivottavasti mahdollisimman moni pääsee osallistumaan.

Teijon Loma ranta

22.4.2019

Teijon Loma varsinainen yhtiökokous 2019

Asunto Oy Teijon Loma varsinainen yhtiökokous pidetään lauantaina 27.4.2019 kello 16.00 Cafe Mathildedalissa, osoitteessa Ruukinrannantie 8, 25660 Mathildedal. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat:

 • Kokouksen avaus.
 • Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
 • Todetaan läsnäolijat.
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 • Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi.
 • Esitetään vuoden 2018 tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus.
 • Esitetään tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastuskertomus.
 • Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.
 • Päätetään tilikauden tuloksen käsittelystä.
 • Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle.
 • Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2019.
 • Määrätään yhtiövastikkeen suuruus vuodelle 2019
 • Päätetään hallituksen valtuuttamisesta kerätä enintään kahden kuukauden ylimääräinen vastike, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne niin vaatii.
 • Määrätään hallituksen jäsenten, tilintarkastajien sekä toiminnantarkastajien palkkiot.
 • Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (3-6 henkilöä)
 • Valitaan hallituksen jäsenet.
 • Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja.
 • Käsitellään hallituksen kunnossapitotarveselvitys vuosille 2019–2023.
 • Käsitellään hallituksen selvitys taloyhtiössä suoritetuista korjaustoimenpiteistä.
 • Muut esille tulevat asiat.
  • Talkoopäivä 4.5.2019 klo 10.00 alkaen
  • Mökkien pihapiiristä kerätyt oksat kerään yläkierron tien varresta toukokuun lopulla. Oksien keruu pihapiiristä tien varteen suoritetaan asukkaiden toimesta.
 • Kokouksen päättäminen.

Cafe Matilda Cafe Mathildedal


19.4.2019

Kevät tulee kohisten

Kevät koittaa ja kevään askareet sen myötä. Alkuvuodesta alueella tehtiin puunkaatotöitä ja lumen alta on tullut esiin oksia joita ei talvella ole saatu korjattua, yhtiön toimesta oksat korjataan pois rantarinteestä sekä Näköalatien varrelta. Mökkien pihapiiristä asukkaiden tulee kerätä oksat omatoimisesti. Toukokuun ajan on mahdollista kerätä oksia yläkierron tien varteen ja kesäkuun alussa oksakasat kerätään koneellisesti pois, tämän jälkeen oksien poisvientikin jää asukkaiden vastuulle.

Kevät

23.10.2018

Ajankohtaisia syystoimia 

Syksy koittaa myös Teijon Lomalle ja rantasaunakausi alkaa olla lopuillaan, sauna laitetaan talvikuntoon ja suljetaan pois käytöstä lokakuun lopussa. Vielä on hetki aikaa saunoa.

Osakkaita ja asukkaita muistutetaan myös veneiden huolehtimisesta, marraskuun aikana myös venelaituri laitetaan talvikuntoon. Syysaikaan on hyvä tarkkailla soutuveneitä kuin myös suurempia veneitä, meriveden pinta vaihtelee rajusti syys sateiden ja tuulten aikana. Varmistattehan veneidenne kiinnitykset köysien riittävyyden kiinnilaitossa. Nytkin syksyllä kaksi soutupaattia ovat vesien ja tuulien armolla ja “kolkuttavat” laiturin kylkeä, huolehdittehan että mitään vahinkoa ei pääse tapahtumaan niin laiturille kuin veneellekään.

Mökkeihin tehdään lokakuun loppupuolella syyshuoltotöitä yhtiön toimesta:

 • katot ja kourut putsataan, samassa yhteydessä kourujen kunto tarkistetaan ja rikkinäiset kourut lisätään korjauslistalle.
 • WC-istuinten pohjatiivisteet tarkistetaan, ettei lokatankit täyty vuotavista WC-istuimista.
 • Tuloveden saattokaapelit kytketään päälle, estämään putkiston jäätymisen
 • Takkahormit nuohotaan vielä syksyllä, Jari Takasen toimesta. (hänelle on toimitettu lista kaikista mökeistä joissa takka on).
 • Näköala- sekä yläkierrontie aurataan Virkin toimesta tänäkin vuonna.

Asukkaita muistutetaan seuraavista talviajan toimista:

 • Mökin ollessa käyttämättä tuloveden päähana pitää olla suljettu (sijaitsee saunan lauteiden alla).
 • Pieni peruslämpö on hyvä olla koko talviajan.
 • Kynttilöiden ja muiden tulipesien kanssa tulee olla varovainen
 • Palovaroittimet ovat asukkaan vastuulla ja niiden toimivuus on hyvä testata aika-ajoin.

Taloyhtiön alueella on tehty puidenkaato kartoituksia ja tämän tiimoilta isännöinti tulee olemaan yhteydessä suoraan osakkeenomistajiin ja ohjeistaa miten asian suhteen ollaan toimimassa ja selvitetään myös mökkien lähistöllä olevien puiden kaatotarpeet. Tähän palaamme vielä myöhemmin.

Hyvää syksyn jatkoa!

Rantasauna

30.4.2018

Terveiset Teijon Loman yhtiökokouksesta 28.4.2018

Elina Nissi avasi kokouksen Meri Teijo Golf klubilla. Todettiin läsnäolijat ja todettiin olevamme päätösvaltaisia. Isännöitsijä esitti tilinpäätöksen 2017 joka sisälsi hallituksen toimintakertomuksen sekä tilin- ja toiminnantarkastajan kertomukset.

Talousarvio vahvistettiin, hoitovastikkeeseen ei tullut muutoksia. Hallitus valtuutettiin keräämään enintään kahden kuukauden vastaava ylimääräinen vastike, mikäli yhtiön taloudellinen tila niin vaatii.

Hallitukseen päätettiin valita 5 jäsentä: Elina Nissi, Olli Välimäki, Eva Böhling, Rauno Lankinen ja Tarmo tuominen. Järjestäytymiskokouksessa Elina Nissi valittiin yhtiön puheenjohtajaksi. Tilintarkastaja Matti Koiviston jäädessä eläkkeelle, uudeksi tilintarkastajaksi valittiin Jukka Vuorio ja toiminnantarkastajana jatkaa Liisa Järvinen.

Mitään suuria investointeja tai hankintoja ei ole suunniteltu, normaalit yhtiön vastuulla olevat huolto- ja korjaustoimenpiteet suoritetaan. Vesihuoltokorjauksia tehdään heti Vapun jälkeen 2-3.5, kaivon vesipumppu vaihdetaan uuteen ja toimenpiteestä johtuen veden paine vaihtelee ja on alhainen. Totaalista vesikatkosta ei synny, wc:t toimivat ja kahvivettä saa hanasta, suihkut ja kodinkoneet eivät välttämättä toimi alhaisen paineen vuoksi.

Saunakausi käynnistyy vapusta ja saunan varauslista löytyy näköalatien varressa olevasta postilaatikosta. Talkoopäivä pidetään 2.6.2018 klo 10.00 alkaen, tervetuloa sankoin joukoin mukaan. Tenniskentän osalta ovat huoltotoimet vielä hieman kesken, viivat tullaan huoltomaalaamaan heti kun ilmat hieman lämpenee.

Uudet kotisivut ollaan saatu auki ja pyrimme välittämään tätäkin kautta taloyhtiön info-tiedotuksia sekä alueella tapahtuvista korjauksista.


17.4.2018

Teijon Loman talkoiden ajankohta

Kokouskutsussa oli virheellisesti ilmoitettu talkoiden ajankohta, talkoot pidetään lauantaina 2.6.2018 klo 10.00 alkaen. Siistitään yhdessä yhtiön yhteisiä alueita.

Tervetuloa !


16.4.2018

Teijon Loma varsinainen yhtiökokous 2018

Teijon Loman yhtiökokous pidetään lauantaina 28.4.2018 klo 17.00 Meri Teijon Golf clubilla. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat.

Asialista:

 • Kokouksen avaus.
 • Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
 • Todetaan läsnäolijat.
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 • Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi.
 • Esitetään vuoden 2017 tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus.
 • Esitetään tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastuskertomus.
 • Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.
 • Päätetään vuosivoiton käyttämisestä.
 • Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle
 • Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2018.
 • Määrätään yhtiövastikkeen suurus vuodelle 2018
 • Päätetään hallituksen valtuuttamisesta kerätä ylimääräinen kahden kuukauden vastike, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne niin vaatii.
 • Määrätään hallituksen jäsenten, tilintarkastajien ja toiminnantarkastajan palkkiot.
 • Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
 • Valitaan hallituksen jäsenet
 • Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja
 • Käsitellään hallituksen kunnossapitotarveselvitys vuosille 2018–2022.
 • Käsitellään hallituksen selvitys taloyhtiössä suoritetuista korjaustoimenpiteistä.
 • Muut mahdollisesti esille tulevat asiat
 • Talkoopäivä 2.6.2018 klo 10.00 alkaen
 • Kokouksen päättäminen.